EJB 3.0

EJB bermula dengan versi 1.0. Ia telah dilancarkan pada tahun 1999. Ia mempunyai Session Bean dan Entity Bean. Ia hanya mempunyai “Remote Interface“. Selepas itu EJB 2.0 telah dilancarkan pada tahun 2001, dan kemudian EJB 2.1 pada tahun 2003. Ia menambah komponen Message driven bean (MDB). “Local Interface” telah ditambah dan ia menyokong “web services” (Versi 2.1).

Tiada sebarang masalah pada EJB 2.1, malahan EJB 2.1 adalah “powerful” dan “portable”.

Namun begitu, beberapa ciri pada EJB 2.1 menyebabkan ia agak sukar untuk difahami dan mempunyai “leaning curve” yang panjang. Bagi yang baru dan mahir dalam Java pun menghadapai kesukaran memahami konsep EJB yang kelihatan kompleks. Ya memang benar EJB adalah kompleks. Selain itu, ia mempunyai banyak interface (Remote & local), file XML yang membingungkan (deployment descriptor), banyak file dalam satu komponen, barisan kod sumber (source code) yang panjang, method yang perlu ada dan tidak difahami, dan ia “heavy weight“.

Saya senarai perbezaan antara EJB 2.1 dan EJB 3.0.

1. Secara umumnya EJB 2.1 adalah kompleks dan agak sukar.
2. EJB 2.1 memerlukan lebih banyak baris coding berbanding 3.0, sehingga 50%
3. Callback method dalam EJB 2.1 tidak diperlukan dalam EJB 3.0
4. EJB 3.0 tidak memerlukan component interface (atau Home interface), ia hanya perlu business interface (Local @ Remote interface)
5. Throw exception tidak diperlukan dalam EJB 3.0
6. Deployment descriptor tidak diperlukan dalam EJB 3.0, tetapai digantikan dengan Metadata Annotation
7. EJB 3.0 adalah true Object Oriented, dengan itu EJB 3.0 menyokong inheritance, polimorphism dan Constructor.
8. JNDI tidak lagi diperlukan dalam EJB 3.0, tetapi digantikan dengan Depandancy Injection
10. EJB 3.0 boleh diuji di luar container.

~ by atjamil on April 27, 2007.

2 Responses to “EJB 3.0”

  1. saya baru belajar EJB 3.0, tolong jelaskan lagi yang nomor 3,8, dan 10. saya mencoba menggunakan method pada session bean pada halaman JSP,
    dengan cara mengimportkan project module EJB nya pada module WEB-nya.
    Code yang saya pakai:

    dan saya dapat langsung mengakses session bean BukuFacadeRemote, cara seperti ini disebut apa?

  2. Heheh wah saya jadi penasaran nih ma EJB 3, soalnya saya sering pakek EJB 2 dengan methode stateless.

    Good Thread šŸ˜‰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: